Purkuosa on varaosiksi puretusta ajoneuvosta irroitettu osa. Myös kolarivaurioituneesta ajoneuvosta irroitettu ehjä osa on purkuosa. Kolarivaurioituneiden ajoneuvojen joukossa on usein myös vähän ajettuja lähes uusia autoja. Tällaisen auton mekaaniset ehjät osat saattavat olla vasta sopivasti "sisäänajettuja", ja ehjä peltiosahan on käytännöllisesti katsoen kuin uusi.

Kolarivaurioauton korjaajalle purkuauton koriosat ovat useasti parempi vaihtoehto kuin uusi osa; saat suurempia osakokonaisuuksia, kuten korin etu- ja takapää, 1/4 koria, katto pilareineen tai yhdistelmiä edellisistä. Näin korjaustyö nopeutuu ja voit käyttää osakokonaisuuksia sovitukseen.

Purkuosien käyttö on vanhemman auton kolarikorjaustapauksessa useasti ainoa järkevä vaihtoehto. Tällaisen auton käyttöarvo saattaa olla omistajalleen korkea mutta käypä arvo niin alhainen, että vakuutusyhtiön korvaamassa tapauksessa lunastus olisi auttamattomasti edessä uusia varaosia käyttäen.


Hinnoittelun lähtökohtana on puolet vastaavan alkuperäisen uuden varaosan hinnasta. Koska kyseessä on kuitenkin käytetty varaosa, vaikuttaa hinnoitteluun varaosan kunto ja kysyntä, joten purkuosien hinnat Takuupurkamoissa ovat noin 30-60% uuden vastaavan alkuperäisen varaosan hinnasta.